Projectontwikkeling AOD
Projectontwikkeling AOD
Projectontwikkeling AOD

TRANSFORMATIE

Er staat in Nederland meer dan 7 miljoen m² aan kantoorruimte leeg, de helft hiervan is structureel. De verwachting is dan ook dat het grootste deel van de leegstaande kantoren niet meer als zodanig zal kunnen worden verhuurd. Een deel van deze kantoren ligt op centraal gelegen locaties en verkeert in een dusdanige staat dat transformatie naar woningen uitstekende kansen biedt. Omdat het krijgen van een hypotheek voor een steeds groter wordende groep mensen moeilijker wordt, groeit de vraag naar huurwoningen. Het transformeren van leegstaande kantoren heeft veel voordelen. Leegstand wordt opgelost en er wordt woningaanbod gecreëerd op goede locaties. Door bestaande structuren te hergebruiken wordt de bouwtijd beperkt en wordt op een duurzame manier omgegaan met materialen.

RENOVATIE

Door de sterke opkomst van transformatie projecten wordt het concurrentieveld voor de bestaande woningvoorraad groter en sterker. Om te kunnen concurreren met de nieuwe woningen die worden toegevoegd aan de markt is het nodig om het aanbod van bestaande woningen af te stemmen op de huidige vraag in de markt. Dit betekend dat bestaande woningen kwalitatief moeten worden verbeterd zodat deze voldoende comfort bieden bij een gelijk of zelfs lager energieverbruik. Het renoveren van bestaande woongebouwen is dan ook een van de aandachtsgebieden van AO Development.

COMMERCIEEL VASTGOED

Naast residentieel vastgoed wordt er ook door AO Development gekeken naar kansen in commercieel vastgoed. De markt voor onder andere hotels-, kantoren- en retailvastgoed biedt volop kansen voor investeerders die zoeken naar een andere riscio/rendements verhouding dan de woningmarkt. Door kritisch te selecteren op ontwikkelpotentie en het actief beheren van het onroerend goed zijn goede resultaten haalbaar.